Chronimy, bo się o was troszczymy

CODAR SECURITY

Chronimy, bo się o was troszczymy

CODAR SECURITY

Chronimy, bo się o was troszczymy

CODAR SECURITY

Strategię w zakresie polityki personalnej wyznacza nam model „kapitału ludzkiego”. Stosując odpowiednie kryteria doboru pracowników zatrudniamy osoby dysponujące odpowiednim przygotowaniem, wiedzą, umiejętnościami  i predyspozycjami psychofizycznymi do wykonywania zawodu. Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz z zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej. Zatrudniamy osoby na podstawie umowy o pracę.

Do podstawowych kryteriów doboru pracowników należą:

 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nienaganna opinia oraz udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, bez przerw dłuższych niż 6 miesięcy,
 • dodatkowa weryfikacja opinii o kandydacie do pracy,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze pracownika ochrony,
 • wiek: 25 – 60 lat,
 • wysoka kultura osobista, miła powierzchowność, stanowczość.
Stawiamy na wysoką jakość i skuteczność świadczonych usług. Szczegółowe procedury oraz surowe kryteria jakie stworzyliśmy w firmie są wynikiem wieloletniego doświadczenia właścicieli w wykonywaniu usług ochrony obiektów zarówno handlowych, usługowych jak i przemysłowych. We wszystkich swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem Klienta oraz powierzonego ochronie majątku.

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez codar.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

  CODAR SECURITY SP. Z O.O.

  ul. Kościuszki 26,
  74-200 Pyrzyce

  i

  Kontakt e-mail: info@codar.pl

  TEL. 91 57 00 252

  NIP 853-14-64-311

  KRS 0000238771

  REGON 320066882