Chronimy, bo się o was troszczymy

CODAR SECURITY

Chronimy, bo się o was troszczymy

CODAR SECURITY

Chronimy, bo się o was troszczymy

CODAR SECURITY

Zapewniamy profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną obsługę wykonywanych usług. Stały i bezpośredni nadzór nad powierzonym nam mieniem jest gwarancją jego bezpieczeństwa.

Specjalizujemy się w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej:

N

Działania prewencyjne zapobiegające zaistnieniu przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz stały dozór i nieustanne czuwanie na terenie chronionego obiektu (również w budowie).

N
Kontrolę ruchu osobowego i materiałowego, sprawdzanie przepustek, identyfikatorów, udzielanie stosownych informacji osobom odwiedzającym obiekt i kierowanie ich we właściwe miejsce.
N

Otwieranie i zamykanie obiektu, uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych.

N
Sprawdzanie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, plomby, okna, ogrodzenie, oświetlenie, systemy alarmowe.
N
Prowadzenie ewidencji kluczy, plombowanie pomieszczeń.
N
Zaostrzenie czynności ochronnych i patrolowanie w godzinach nocnych.
N
Prowadzenie stałej i skrupulatnej ewidencji o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w chronionym obiekcie.
N
Wyposażenie pracowników ochrony w ACTIVE GUARD rejestrator czasu pracy.

Kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez codar.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

CODAR SECURITY SP. Z O.O.

ul. Kościuszki 26,
74-200 Pyrzyce

i

Kontakt e-mail: info@codar.pl

TEL. 91 57 00 252

NIP 853-14-64-311

KRS 0000238771

REGON 320066882